Automatisch terug naar boven na ingestelde tijd (alleen mogelijk i.c.m. automatische deur).