Er zijn diverse oplossingen mogelijk in combinatie met het tilsysteem.