Profiteer van onze
kennis & ervaring!

Specialist sinds 1996

Deskundig advies

Landelijke montage en service

Bel ons op: 0570-62 44 62

Of mail naar: info@domicare.nl

Ruim 20 jaar specialist in tillen en verplaatsen

Het borgen van randvoorwaarden voor goede zorg is van cruciaal belang voor zowel de

cliënt als de zorgprofessional, ook in de thuissituatie.

Hoe helpen we u het beste?

”Of het nu gaat om zelfstandig wonen, begeleid wonen of wonen in een instelling, we willen ons thuis voelen, daarin zoeken we rust en willen we passief of actief kunnen ontspannen.”

Domicare maakt deel uit van de Venson Care Group, waarbinnen duurzame hulpmiddelen voor zowel de intramurale als extramurale zorg worden ontwikkeld, geproduceerd en geïmporteerd. Domicare heeft zich in het bijzonder toegelegd op belangrijke thema’s als preventie van fysieke belasting in de (thuis)zorg en langer zelfstandig thuis wonen.

Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk en uiteraard helpen we u bij het maken van de juiste keuze. Ieder traject starten we daarom met een zorgvuldige inventarisatie. Naast de mogelijkheden die onze producten bieden, houden we rekening met eventuele bouwkundige consequenties en onderhoudskosten op lange termijn.

Samen met u vinden we de beste oplossing, voor uw situatie!

advies-aan-client-in-rolstoel-1475x983

Stappenplan
Afspraak in onze showroom
Advies bij u thuis
  • Bel of mail ons met uw vraag. Een korte omschrijving van de oplossing die u zoekt is voor ons vaak al voldoende om u te adviseren. Voor iedere productgroep hebben we specialisten met tenminste 10 jaar relevante werkervaring!
  • U ontvangt per mail al snel voorbeelden inclusief prijzen van eerder door ons geleverde producten of oplossingen die u kunt vergelijken met uw situatie of wensen.
  • Indien er daarna behoefte is aan advies of uitleg maken we in overleg met u een afspraak. Dit kan zijn bij ons in de showroom, bij u thuis of bijvoorbeeld op een referentie adres. Al onze adviezen (ook huisbezoeken) zijn vrijblijvend en gratis.

Deskundig advies in showroom 350x350

Onze adviseurs werken door heel Nederland en komen graag bij u thuis voor een deskundig advies.

Onze adviezen zijn gratis. Wel vragen we daarom informatie vooraf (foto’s / tekeningen) zodat we ons een goed beeld kunnen vormen van de situatie.

Van ons ontvangt u alvast prijzen en gedetailleerde informatie, zodat een huisbezoek voor alle betrokkenen zinvol is en we beslagen ten ijs komen!

WMO en verzekeraars
Depot en hergebruik

Juist bij wat complexere woningaanpassingen maken WMO consulenten graag gebruik van de kennis en ervaring van Domicare. We kennen de procedures en ondersteunen het hele traject van aanvraag tot en met gebruiksklare oplevering. Het uitvoeren van de gehele woningaanpassing door één partij biedt enorme voordelen ten aanzien van communicatie, planning en uitvoering.

Voor tal van Gemeenten houden we hulpmiddelen in ons depot, voor de opslag worden het eerste jaar geen kosten berekend, indien hulpmiddelen niet opnieuw worden ingezet volgt overleg. Hulpmiddelen worden zorgvuldig gedemonteerd, waarbij de woning weer in de oorspronkelijke situatie kan worden hersteld door onze professionele klusteams.

Montage inclusief bouwkundige werkzaamheden
Deskundige projectteams

Domicare beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring om de meest voorkomende bouwkundige aanpassingen zelfstandig uit te voeren en kan de kosten hiervoor in de totale begroting voor de woningaanpassing meenemen. Tijdens de montage wordt alles dan door één ploeg uitgevoerd en dit biedt uiteraard grote voordelen ten aanzien van de planning en communicatie!

Sinds 1996 hebben we een enorme expertise opgebouwd met de montage van tilsystemen van zowel Guldmann als Prism Medical op grootschalige projecten. Uitgevoerd in nauwe samenspraak met architect, opdrachtgever en aannemer. Passend binnen de planning, en geheel gebruiksklaar opgeleverd!

Algemeen

Metaal-Unie voorwaarden
Afwijkende voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie-voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Domicare is sinds 2003 aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie, een branchevereniging waarbij meer dan 20.000 bedrijven zijn aangesloten verdeeld over 50 verschillende branchegroepen. Deze voorwaarden kunnen dus met recht als algemeen worden aangemerkt.

Het eventueel afwijken van onze voorwaarden dient te worden getoetst door onze directie, bedrijfsjurist en onze verzekeraar (CAR). Om die reden zal uitsluitend ten behoeve van grootschalige projecten, afhankelijk van de omvang van een order/overeenkomst, het afwijken van onze algemene voorwaarden worden overwogen, c.q. beoordeeld.

KvK & BTW nummers

Domicare B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 08129821. Domicare is 100% dochter van Richard Vennik Holding B.V.

Het BTW nummer van Domicare B.V. is NL8141.29183.B.01

Stel uw vraag, we zijn u graag van dienst!

Uw naam (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw woonplaats

Onderwerp

Uw bericht