Service-overeenkomst tilliften

Getraind, gecertificeerd & ervaring

Door tilliften regelmatig te onderhouden wordt de levensduur verlengd en de veiligheid aantoonbaar verbeterd. Domicare biedt hiervoor servicecontracten waarbij zowel de veiligheidsinspectie/keuring en het onderhoud worden gecombineerd, simpelweg omdat dit verreweg het meest efficiënt is.

Het onderhoud aan tilliften wordt door ons uitgevoerd conform de nationale norm NEN-7506 (voor het gebruik en onderhoud van tilliften).

Gespecialiseerd in 2 merken

Wij streven ernaar om de kwaliteit, veiligheid en levensduur van uw tillift optimaal te waarborgen. Het controleren van een aantal basispunten zoals bevestigingsbouten, controleren op aanwezigheid van stickers, handleidingen en een logboek is hiervoor echter onvoldoende. We hebben ons daarom in hoofdlijn beperkt tot 2 verschillende merken tilliften; Prism Medical (UK) en Guldmann (DK). Door deze fabrikanten zijn wij getraind, gecertificeerd, hebben de relevante onderdelen paraat en hiermee hebben we ervaring in de praktijk.

Tilliften Prism Medical (UK)

Prism Medical is een van ’s werelds grootste producenten van tilliften met divisies in Engeland, Canada en de Verenigde Staten. De liften zijn extreem betrouwbaar en onderhoudsarm. Domicare is sinds lange tijd importeur voor Nederland en België en beschikt voor het onderhoud over ervaren en door Prism Medical erkende monteurs.

Er zijn geen door de gebruiker te servicen onderdelen aanwezig in de lift, verwijder de kappen van de lift dan ook niet zelf, niet alleen zal dan namelijk de garantie komen te vervallen ook accepteert uw leverancier en fabrikant geen enkele aansprakelijkheid.

Voordat u gebruik gaat maken van de lift contoleer altijd het systeem, de liftmodule en de tilbanden op eventuele zichtbare schade. Raadpleeg hiervoor uw gebruikershandleiding. Komt u tot de ontdekking dat er schade is aan een van de onderdelen, neemt u dan contact ons op. Uw tilsysteem dient minimaal eens per jaar door ons te worden gekeurd, om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Domicare servicemonteur plafondlift 800x600

Tilliften Guldmann (DK)

Guldmann plafondliften zijn niet geschikt voor het uitvoeren van keuringen of onderhoud in eigen beheer, of niet gecertificeerde personen. Ook het vervangen van handbedieningen is, afhankelijk van type lift, niet in eigen beheer mogelijk (rechtstreeks op de hoofdprintplaat met microprocessor aangesloten, die overigens niet met blote handen mag worden aangeraakt zonder ESD polsband/mat). Het vervangen van de accu. c.q. de printplaat die het opladen reguleert vraagt de nodige ervaring, en de lift dient met een laptop en speciale software te worden uitgelezen.

Sinds 1996 hebben we als importeur gewerkt met de tilliften van Guldmann uit Denemarken. We beschikken daarom over zeer ervaren en door Guldmann gecertificeerde monteurs, en een ruime voorraad relevante onderdelen. Het Guldmann tilsysteem dient minimaal eens per jaar door gecertificeerde monteurs te worden gekeurd om de veiligheid te waarborgen.

Guldmann_196_2009_GB - JPG for Web RGB (1600px)_12166

Keuringen en preventief onderhoud zijn noodzakelijk

Voor het gebruik van Medische Hulpmiddelen zoals tilliften zijn risico analyses opgesteld. De kans op ongelukken en eventuele gevolgen worden zorgvuldig afgewogen, en er worden maatregelen getroffen om risico’s te verkleinen. Jaarlijkse keuringen en preventief onderhoud zijn de belangrijkste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat uw tillift veilig is.

Gebeurd dit niet? Dan loopt u grote risicos. De kans op een val-incident met zeer ernstige gevolgen is reëel aanwezig.

Na aankoop van een tillift worden door ons service-overeenkomsten toegezonden, veelal worden deze afgesloten, maar in sommige gevallen gebeurt dit niet. Heeft u nog geen service-overeenkomst ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wenst u geen inspectie en onderhoud aan uw lift? Dan vernemen wij dit ook graag; realiseert u zich echter dat u dan ook zelf verantwoordelijk bent voor uw veiligheid.

Richtlijnen Inspectie volksgezondheid

Norm NEN 7506 gebruik en onderhoud van tilliften

Er is geen Nederlandse Wet die het verplicht stelt om tilliften periodiek te controleren of onderhouden. Wel kan degene die de tillift ter beschikking stelt ter verantwoording worden geroepen, indien er zich incidenten voordoen als gevolg van nalatig onderhoud . Conform de instructies van de fabrikant dienen tilliften periodiek te worden gekeurd en onderhouden door door de fabrikant erkende monteurs, als dit niet gebeurt vervalt de garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant of importeur. De inspectie voor de volksgezondheid hanteert hierbij in princpe de norm NEN 7506 (voor het gebruik en onderhoud van tilliften).

Bekijk zelf de NEN normem, te bestellen via de NEN shop

Merk-onafhankelijk onderhoud

Er dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen een algemene keuring en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het is in prinicpe mogelijk tilliften te keuren op een aantal algemene punten, vergelijkbaar met een soort APK. Het is hierbij dan wel belangrijk dat de keuring wordt uitgevoerd door technici die aantoonbaar (!) bekend zijn met de betreffende tillift. Dit kan uitsluitend door trainingen bij de fabrikant te volgen waarna certificaten worden afgegeven. Het is onder andere van belang tijdens de keuring te controleren of het product is gewijzigd, er aanpassingen zijn gedaan, die niet af fabriek zijn geleverd (CE). Om dit te kunnen vaststellen dient men uiteraard goed op de hoogte te zijn van de opties en aanpassingen die standaard wel/niet af fabriek worden geleverd.

Ten aanzien van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt ten aller tijde verwezen naar de voorwaarden van de fabrikant. De fabrikant stelt op haar beurt dat onderhoud uitsluitend dient te worden uitgevoerd door door de fabrikant erkende monteurs en geeft per product aan welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en op welke manier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afstellen van koppelsystemen en vervangen van tilriemen en veiligheidsvoorzieningen.

Er bestaat GEEN landelijk erkend protocol voor het uitvoeren van onderhoud aan tilliften.

Er wordt altijd (ook in NEN normen) verwezen naar de voorwaarden van de betreffende fabrikant;

  • deze verschillen dus per product en merk
  • hiervoor worden (interne) werk-instructies gemaakt die bij derden niet bekend zijn
  • deze worden regelmatig gewijzigd door ervaringen of geconstateerde productie/ontwerpfouten, die alleen bekend zijn bij importeurs of dealers van de fabriek
  • de fabrikant accepteert alleen garantie of aansprakelijkheid als onderhoud door haar erkende monteurs wordt uitgevoerd

Aansprakelijkheid fabrikant of leverancier

Volg zowel de instructies voor gebruik als voor het onderhoud van uw tillift

De geproduceerde en gemonteerde (plafond)tilliften zijn veilig, echter dienen jaarlijks te worden gekeurd om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Tilliften worden geproduceerd en getest de conform gestelde norm (10535), de fabrikant stelt risico analyses op en verbindt hieraan voorwaarden ten aanzien van keuringen en onderhoud. Nadat uw tillift is geplaatst is deze voor één jaar gekeurd. Nadat dit jaar is verstreken is uw lift dus niet langer goedgekeurd en mag er niet met de tillift worden gewerkt. Degene die werkt met een niet gekeurde tillift is hiervoor dan zelf verantwoordelijk. Wordt de tillift gekeurd door een derde? Dan gaat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (voor het technische gedeelte) automatisch over naar diegene die de lift heeft goedgekeurd. Immers, deze derde heeft verklaard dat de lift weer een jaar veilig kan worden gebruikt, niet de fabrikant of oorspronkelijke leverancier.

Storingsdienst

7 dagen per week tot 22.00 uur bereikbaar (uitsluitend i.c.m. service-overeenkomst)

In onze service contracten zijn naast afspraken over keuringen en onderhoud bepalingen opgenomen ten aanzien van het oplossen van storingen en het preventief vervangen van onderdelen, raadpleeg uw servicecontract voor afspraken omtrent responstijden en oplossnelheid.

Doordat we ons beperken tot die productgroepen waarin we gespecialiseerd zijn weten onze monteurs uw hulpmiddel weer snel operationeel te krijgen, en hebben hiervoor altijd onderdelen bij zich. Raadpleeg voor de reactiesnelheid en oplossnelheid de voorwaarden in uw servicecontract of de relevante garantiebepalingen.

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN? Lees meer >

Unieke nood-omhoog functie Prism Medical (UK)

De liften van Prism Medical zijn heel specifiek gebouwd op betrouwbaarheid en zelfredzaamheid. De kans dat de lift u onverhoopt in de steek laat is uiterst klein. Desondanks heeft de universele plafondlift, als enige in z’n soort, een handig hulpmiddel waarmee de lift handmatig kan worden bediend.

De standaard meegeleverde cassette kan eenvoudig aan de zijkant van de lift worden ingestoken waarna d.m.v. een kettinkje personen met lift kunnen worden getild en verplaatst. Het wachten op de storingsmonteur is daarom niet meer noodzakelijk, bovendien kunt u hierdoor enorm besparen op kosten voor hoge tarieven tijdens zon en feestdagen.

DH-2 Handmatige noodvoorziening 800x600

Aangepaste dienstverlening Corona

De directie van Domicare heeft bij uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden het beleid mede gericht op een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid voor zowel haar medewerkers, klanten als leveranciers. Bij Domicare heeft het virus tot nu toe nog geen invloed gehad op de gezondheid, en worden voortdurend maatregelen genomen om dit zo te houden. Dit betekent dat het virus WEL invloed heeft op onze dienstverlening:

  • Geplande montagewerkzaamheden zijn voorlopig uitgesteld tot nader bericht.
  • Er worden voorlopig GEEN huisbezoeken in het land afgelegd
  • Er worden voorlopig GEEN klanten ontvangen in onze showroom
  • Uiteraard proberen we daar waar mogelijk klanten bij te staan ten aanzien van storingen aan een lift of tillift. Per dag en situatie wordt echter een afweging gemaakt of er een monteur kan worden ingezet om ter plaatse een reparatie uit te voeren.
  • Daar waar mogelijk wordt vanuit huis gewest, medewerkers met milde klachten blijven uiteraard sowieso thuis.

>> Lees meer over de genomen maatregelen

Stel uw vraag, we zijn u graag van dienst!

Uw naam (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw woonplaats

Onderwerp

Uw bericht